Naturformidling til barn

Laget arbeider med å øke naturinteressen og naturkunnskap for barn og ungdom med tilbud til barnehager og skoler.

Vi har delt ut informasjonsmateriell til barnehager og skoler, klassesett av naturkart og plansjer og vi har materiell til utlån. Enkelte skoler og barnehager er fulgt opp spesielt med skolehage og kjøkkenhage med anbefalinger til kompost. Noen tips til dette finner du her . Vi har også engasjert oss med innspill til skolekjøkken og matlaging med mat fra skolehagen.

Naturvernforbundet har utarbeidet naturkart for barn og voksne for å inspirere og informere om de viktige naturområdene våre. Kartene finner du her.

Tips til fuglekasser, flaggermuskasser, humlekasser og insektshotell finner du her.

Interesserte foreldre, lærere, skoler og barnehager kan ta kontakt med Elin Tyse, tlf 91181263 dersom de ønsker å være med i et lærende nettverk og/ eller ønsker hjelp til aktiviteter. Hun tar også gjerne imot kommentarer eller synspunkter på dette området!