Naturmangfold. Hvorfor naturvern?

Naturvernforbundets lokaler. Mariboes gate 8, Miljøhuset, 5. etasje

Varighet: 18:00 til ca. kl 20:00

Naturmangfold, artsrikdom, arter forsvinner og arter kommer. Rødlister – hvilke arter er røde. Svartelister – hvilke arter er svarte.

Belyst med eksempler fra planteriket, soppriket, dyreriket og andre riker.

Innleder: Klaus Høiland, professor, UiO