Naturvandring i Holum skog 13. juni

Naturvandring i Holum skog med biolog Egil Bendiksen.

Turen går gjennom det foreslåtte verneområdet i Holum skog.

Sted og tid: Torsdag 13. juni, turen starter kl 18.30. Oppmøte ved Mortens kro.

Sammen med biolog Egil Bendiksen går vi fra kroa på sti oppover lia mot Svarttjern. Turen gir store kontraster – rik sumpskog med svartor, tørr gran- og furuskog og små partier med lågurtgranskog og høgstaudevegetasjon. Ved Svarttjern møter vi vannkantvegetasjon. Bendiksen vil orientere om vekster og natur.

Turen tar cirka to timer. Avsluttes ved Mortens kro.

Les mer om området i naturfaglig rapport:https://www.statsforvalteren.no/contentassets/28ace583abad422cb2d8e4ee4fc1a99d/naturfaglig-rapport-holum-skog.pdf