Naturvernforbundet arrangerer en felles gåtur i Haneborgåsen på lørdag 15.juni kl.12.00

Kommunestyret i Lørenskog fattet i møtt 03.04.19 vedtak om å fortsette planleggingen av turvei/skiløype i Haneborgåsen med hel eller delvis finansiering. Dette imot innstillingen fra Rådmannen.

Det vil være en grusvei med 2 meters bredde, som vil medføre store terreng inngrep i et sårbart område og også berøre den populære blåløypa.

NiL håper at mange av våre medlemmer vil benytte denne anledningen til å bli bedre kjent med inngrepsplanene.
Oppstart ved hundelufteparken ved kryss Fridtjof Nansens vei og Hanaborg allè. 
Buss eller tog til Fjellhamar, evt. parkere bil ved Fjellhamar kirke eller i sentrum. Det er ikke mulig med parkering i Haneborg allé
Det vil være med kjentfolk på turen, som vil orientere.
Ta med familien og bli med på turen, som vil være i rolig tempo.