Naturvernforbundet i Asker sender innspill til Askers registrering av naturmangfold

NiA sendte kommunens invitasjon videre til alle medlemmene, og vi fikk inn mange forslag til viktige naturområder.