Naturvernforbundet i Bærums årlige slåtte- og rakedugnad på Gjettumbråtan, i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde er avsluttet

Slåtten ble ferdig mandag 15. så det blir ingen slått tirsdag. Rakedugnad for å samle sammen gresset som har blitt slått tidligere. Det blir også ljåslåtten på kantene for de som kan bidra med det.

Slåtten ble avsluttet mandag 15.!

Planen er at noen få av oss vil slå mesteparten av enga med Naturvernforbundet i Asker sin lille slåmaskin + slå med ljå resten av enga en dag i uke 32, altså i perioden 8-12. august.

La gresset tørke på bakken til mandag 15. august.

Mandag og tirsdag 15-16. august rake sammen gresset + fortsette ljåslåtten på kantene, fra kl. 18. (Vi håper at dette er gjort i løpet av disse 2 kveldene, ellers må jobben fortsette også onsdag 17. august)

Hoveddelen av dugnaden er altså raking og slått som skal gjøres på mandag og tirsdag kveld.

Ta med det du har av rake, rive, ljå, arbeidshansker. Dugnadslederen stiller med hjemmebakt kake og noen ljåer som kan lånes.

For mer informasjon: kontakt Zsuzsa Fey, zsfey@hotmail.com, mobil 41456392.

Velkommen!