Naturvernforbundets uttalelse til Planprogrammet 2013 – 2025

Naturvernforbundet mener det må legges vekt på å videreføre prinsippene i dagens kommuneplan, og satse på gode knutepunkt og lokalsentre som Heggedal. Vi ønsker at man legger til rette for alternativ transport, verner om landbruket og sørger for å beholde grønne lunger og 100m skoger. Vi er derfor skeptisk til en «småhusplan» og «småbåtplan», og ønsker at man heller legger vekt på bomiljøene.

Uttalelsen finner du her.