NiA har kjøp slåmaskin!

For å kunne slå større arealer har vi nå kjøpt en robust slåmaskin.

NiA har nå kjøpt en slåmaskin av typen Lucina 65. Det er en skiveslåmaskin som slår høyt gress og tåler noe kratt og stein. Vi vil bruke den på Syverstadbråten og på noen andre lokale enger.

Maskinen vil bli stil til disposisjon for andre i NOA som har slåtteprosjekter. Vi stiller med «operatør», og ønsker å få dekket driftskostnader og transport.