NiAs innspill til oppstart av reguleringarbeid for Dikemark idrettspark

Naturvernforbundet er positive til en utvidelse av idrettsparken med forskjellige aktivitetstilbud, badestrand og naturområde langs vannene.

Last ned brevet her.