NiAs uttalelse til planprogram for skistadion ved Solli

Naturvernforbundet har fulgt med i prosessen med skistadion ved Solli i flere år, og har registrert at man har til hensikt å presse igjennom et anlegg det er betydelige innvendinger mot.

Les hele dokumentet her.