NOA avviser mer utbygging på Sørbråten

NOA går sterkt mot forslag fra Plan- og Bygningsetaten om å tillate omregulering av en rekke hytter tilo boliger på Sørbråten. Sørbråten ligger øverst i Maridalen, langt inne i Marka.

NOA argumenterer mot planene med at de utgjør et brudd på Markagrensen, at de utgjør en trussel mot drikkevannet og at de vil generere mye ny trafikk gjennom landskapsvernområdet i Maridalen.

Les uttalelsen her