NOA jobber videre for nasjonalpark i Østmarka

Nå nærmer det seg! Les NOAs uttalelse til siste høring.

Nå nærmer det seg endelig nasjonalpark i Østmarka!

NOAs siste høringsuttalelse til statsforvalteren i Oslo og Viken legger vekt på hvor viktig dette vernet er for natur- og friluftlivsverdier i sitt område, og for å nå mål for vern på nasjonalt og internasjonalt nivå. Uttalelsen understreker også at dette er vår siste sjanse til å få en nasjonalpark i de lavtliggende skogene på Østlandet.

Les hele høringsuttalelsen nedenfor.