NOA klager på hogst i Asker

Det er meldt inn hogst i kantsonen mot Asdølstjern i Asker kommune. NOA mener at hogsten ikke tar nok hensyn til kantsonen ned mot tjernet og har derfor klaget inn saken til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det er nå meldt inn, og godkjent, uttak av all hogstmoden gran langs den østlige kantsonen på Asdøltjern.  NOA mener at uttak av alle disse trærne vil gi en glissen kantsone som ikke tar vare på kantsonens økologiske funksjon, og er ikke forenlig med vannressursloven. Skogen rundt Asdølstjern er i stor grad allerede avvirket. Hvis denne hogsten gjennomføres vil det bety at tjernet står nesten uten skog i kantsonene. Den samlede belastningen på økosystemet er ikke vurdert i saksbehandlingen fra kommunen.  

Foreløpig svar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken per 24.juni er at svar forventes i slutten av august. 

Les mer:

NOAs klage finner du her

Mer om kantsoner finner du på vannportalen