NOA lanserer: www.reddgammelskogen.no

Bli med inn i Markas siste gammelskoger, se hva vi er i ferd med å miste og les om hvordan vi kan redde det.

Naturens tålegrenser er for lengst nådd, og de siste gammelskogene i Norge forsvinner en etter en; nå er det bare 2,4% igjen. Så mange som 84% av de truede artene i skogen lever i gammelskog, og hvis vi ikke verner det vi har nå er det ingen vei tilbake for dem. 

På www.reddgammelskogen.no kan du bli med inn i Markas siste gammelskoger, lese mer om hvorfor vi må ta vare på disse sårbare skogene, og hvordan en redningsaksjon er mulig. Du kan også lese om NOAs prosjekter i Marka. 

Trailer: Redd gammelskogen. Se full film på www.reddgammelskogen.no

 

 

Naturvernforbundet krever vern av Markas siste gammelskoger og gammelskog i landet for øvrig, og en endring i dagens forvaltning. Klima- og naturkrisen er her nå. Retningen vi velger i dag har alt å si for hvordan vi kommer ut på andre siden.