NOA starter byøkologisk arbeidsgruppe!

Har du lyst til å bli med å jobbe for byøkologi i Oslo?

Vi starter opp en byøkologisk arbeidsgruppe for frivillige som ønsker å bidra til et grønnere Oslo gjennom prosjekter og tiltak rettet mot biologisk mangfold.
Vi ønsker mer fokus på grønne tiltak i hovedstaden, bynaturens plass og bevaring av Oslos artsmangfold.

Har du lyst til å bidra?

Kom på møte torsdag 7. mars kl. 18 i Sognsveien 231 -bare noen meter fra T-banestasjonen i den hyggelige stua på Søndre Sandås