NOA støtter alternativt reguleringsforslag for Bislett

26.02.2004NOA støtter det alternative reguleringsforslaget som Allgrønn, Fortidsminneforeningen, Oslo Byes Vel og Aksjon Bislett har levert for det nye Bislett. NOA mener at dette forslaget er mest gunstig for området, i og med at det tar hensyn til de grønne elementene rundt anlegget. Dermed vil dette forslaget ta bedre vare på nærmiljøet for de tusener av mennesker som bor i området.Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) leverte tidligere denne uken en høringsuttalelse i saken som støtter det alternative reguleringsforslaget. NOA er enig i OOF sine vurderinger og gir vår tilslutning til uttalelsen.