NOAs årsmøte 2011

Det innkalles med dette til NOAs årsmøte for 2011, tirsdag 29. mars kl 18.30 i Miljøhuset G-9, konferansesenteret. (Grensen 9B, Oslo, helt innerst i gården). Etter årsmøtet blir det foredrag – friluftsliv og helse – ved helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Alle medlemmer av NOA er velkommen til årsmøtet!

Saker til behandling:

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsberetning for 2010 (se Årsberetning 2010)
  3. Regnskap for 2010 (se Regnskap 2010)
  4. Arbeidsprogram for 2011 (se Arbeidsprogram 2011)
  5. Budsjett for 2011 (se Budsjett 2011)
  6. Valg av styre, valgkomité, revisor, Landsmøtedelegater og Landsstyrerepresentant og vararepresentant (se Valgkomitéens innstilling)
  7. Eventuelle saker innkommet i henhold til NOAs vedtekter

Sakspapirene til årsmøtet kan lastes ned over, eller skaffes på kontoret.

Etter årsmøtet blir det foredrag – FRILUFTSLIV OG HELSE – ved helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foredraget er åpent også for ikke-medlemmer.