NOAs fellesaktiviteter – bli med da vel!

Program for onsdagsforum og turer 2013.

Januar 23.1. 2013: Nordmarkas historie. Sverre Grimstad foreleser om Nordmarkas historie opp gjennom tidene, om natur, vannspeilene, eierskapet, boplasser, skogsdrift, fløting og gamle kart. Kl. 18.00, Café Abel. 

Februar 6.2. 2013: Konflikter mellom ulike brukergrupper i Marka. Noen er reelle, mens andre kanskje bare er påståtte eller overfokuserte. Oddvin Lund fra DNT stiller spørsmålene – Bidrar markaloven til å løse konflikter eller har den skapt nye? – Hvor langt rekker toleransen mellom brukergruppene? – Må vi tenke mer i soner i tilretteleggingen? – Hva skiller de villmarkspregete delene av Marka fra de bynære? – Finnes det noen «svake parter» som krever spesielle hensyn? Kl. 18.00, Café Abel.

20.2. 2013: Forvaltningen av Marka. Are Heden e.a. ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, beskriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ rolle i forvaltningen av Marka. Med utgangspunkt i Markaloven. Orientering om status til de foreslåtte verneområdene i Marka. Kl. 18.00, Café Abel.

Mars 6.3. 2013: Hva har Marka med vår identitet å gjøre? Per Espen Stoknes innleder om forholdet mellom mennesker og skog fra et psykologisk ståsted. De siste tiår har feltet økopsykologi vokst fram internasjonalt, og det beskriver hvordan vår identitet, vårt selv, er knyttet til økosystemene rundt oss og jorden selv. Sjela er ikke bare noe inne i oss, men deltar i naturens «ytre» prosesser på mange vis. Det er på tide for menneskeheten å delta aktivt i å helbrede og beskytte jordens egen selvstyrte og selvskapende prosesser. Se gjerne www.wildethics.org. Kl. 18.00, Café Abel.

April10.4. 2013: Natur og kultur på Bygdøy.* En vandring i de nylig opprettede naturreservatene på Bygdøy, i flere tusen år gammel løvskog med sjeldne dyre- og plantearter. Vi finner også stisystemer, bygninger og monumenter fra Bygdøy sin tid som folkepark. Klaus Høiland og Kjersti Morland orienterer om flora, fauna og kulturhistorie. Oppmøte ved busstoppestedet Frognerkilen kl. 17.30. Buss nr. 30.

24.4. 2013: Tur Kolsås-Dælivann* med turleder Sigmund Hågvar. To til tre timers tur i landskapsvernområdet. Først gjennom skogen til Dælivannet, der Christian Skredsvig malte Gutten med seljefløyten. Så til Dalbo gård med helleristninger fra bronsealderen. Deretter et stykke opp i Kolsåsen for å få utsikt mot byen og fjorden. Litt geologi, biologi, historie, og om verneområdet. Oppmøte Valler stasjon kl. 17.30. 

Mai15.5. 2013: Fra Frognerseteren til Frønsvollen.* Fottur med litt biologi underveis. På turen utenfor opptråkkete løyper vil turleder Leif Ryvarden vise trekk av landskapet med alle sine vann og elver. Marka er jo landets mest gjennomregulerte landskap. Det blir også glimt av Markas store biodiversitet og dets mange naturreservater med mange naturperler. Oppmøte på parkeringsplassen ved Sporten/ Frognerseteren kl. 17.30.

29.5. 2013: Friluftsliv og Marka.* Turleder Nils Faarlund (grunnlegger av Norges Høgfjellskole i Hemsedal 1967.) Eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen la med sine gjenfortalte sagn og eventyr grunnlaget for våre assosiasjoner når vi i dag ferdes i Markas eventyrskoger. Men han som også hadde studert skogbruk i Tyskland, var en av Norges første forstmestere og æresmedlem i Turistforeningen.           

På vår vandring fra Sognsvann til Øvre Blanksjø gjennom en av Markas eventyrskoger samles vi her og der i en storkrets for å finne ut av det norske friluftslivets egenart og tradisjonelle verdier. Naturen blir aldri gammeldags – heller ikke friluftsliv som veg-glede. Faarlunds bidrag til norsk friluftsliv er tuftet på hans helhetlige filosofi om naturverd og menneskeverd. Oppmøte ved bommen ved Sognsvann t-banestasjon kl. 17.00.

  OBS:*Uteaktiviteter. Ta på klær etter forholdene og godt skotøy. Ta med sitteunderlag, nistemat og drikke.       

  Café Abel har adresse Vesthellinga 2, Oslo, og ligger like ved stoppestedet John Colletts plass for trikk nr. 17 og 18 til Rikshospitalet.