NOAs innspill til forslag til retningslinjer for stier og løyper i Marka

Anleggelse av nye stier og løyper tærer på det gamle stinettet i Marka. NOA argumenterer i sitt innspill at dette ikke er blitt tatt hensyn til i forslaget fra Fylkesmannen.

NOAs innspill finnes i listen til høyre på denne siden.

Forslag til retningslinjer for stier og løyper i Marka kommer fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og er ment som en veileder til søknader for anleggelse av nye stier og løyper i Marka, som det ifølge markaloven må gis tillatelse for. Markaloven ble vedtatt den 3. april 2009, og er folks garanti for at naturopplevelsen i Marka vedvarer. NOA har i samarbeid med andre organisasjoner og enkeltmennesker kjempet for en markalov siden 1969.

NOA mener at inngrep i Marka, som stier og løyper, kan ikke gå på bekostning av naturopplevelsen, og at definisjonen av sti i dette forslaget ikke passer inn med det enkle friluftslivet, og med naturopplevelsen, stillheten og roen som folk oppsøker når de er i Marka. I dette innspillet argumenterer NOA for at det burde skilles mellom en «sti», de blåmerkede stiene i Marka som er kommet naturlig, og anleggelsen av nye stier og løyper. I retningslinjene må det gamle stinettet tas hensyn til, og NOA forslår derfor å kalle nye anlegg ved et annet begrep enn «sti» for å beskytte noe som også har kulturhistorisk opplevelsesverdi i Marka.