NOAs innspill til Høyres kommunevalgprogram for Oslo i perioden 2015 – 2019

NOA jobber for en naturvennlig og bærekraftig utvikling i Oslo og har derfor kommet med innspill til Høyres kommunevalgprogram.

Dette er et innspill med positive og negative bemerkninger til førsteutkastet til Høyres kommunevalgprogram for Oslo 2015 – 2019, skrevet av NOA den 10.10.2014. Klikk på lenken for å komme til selve dokumentet, eller finn det i menyen øverst i høyre på denne siden sammen med vedlegget «Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse» som er en rapport fra Nordisk ministerråd. Innspillet er delt opp i tre hovedavsnitt: Marka, grøntstruktur og arealbruk, Friluftsliv gir helse og Samferdsel og miljø. Den inneholder kommentarer og råd om forskjellige punkter i programmet og foreslår endringer. Innspillet er utformet i samarbeid mellom NOA og Naturvernforbundet nasjonalt.

Endelig program vedtas av Høyre den 24 – 25 januar 2015. Klikk her for å komme til utkastet publisert på Høyres nettsider.

Debatter

En av NOAs kommentarer i innspillet påpeker at forslaget om miljøby i Sørkedalen er i strid med Markaloven. Les også mer om dette forslaget fra Høyre i denne artikkelen fra Osloby.

Innspillet handler også om aktivitetssonene som ble en debatt høsten 2014, og som også man kan lese om i Grevlingen 04/2014. NOA mener at det heller må tilrettelegges for aktivitet i noen bynære områder.

Dette er et kart over den foreslåtte aktivitetssonen innenfor området som er beskyttet av Markaloven. Sonen er markert med grønn skravur.