NOAs innspill til kommuneplanen: Oslo mot 2030

Kommuneplanen er viktig for Oslos innbyggere, den har konsekvenser for natur og miljø og er en beskrivelse av viktige mål og oppgaver i kommunen. NOA har skrevet en uttalelse til planforslaget fordi NOA mener den burde forbedres.

Kommuneplanen er et omfattende dokument som har stor betydning for utviklingen i Oslo. Finn planforslaget her på Oslo kommunes hjemmesider. Oslo kommune har publisert alle høringsuttalelsene de har mottatt på høringen av planen, disse kommer du til ved å klikke på denne linken. I NOAs uttalelse til planen, som også finnes i listen øverst til høyre på denne siden, er kommentarer til forbedringer der NOAs fagkunnskap kan hjelpe til med en bedre forståelse med tanke på hvilke måter natur og miljø kan bli påvirket av fremtidige endringer.

NOA mener blant annet at planen viser en dårlig beskyttelse av naturmangfoldet og at kommunen ikke vet nok om naturtypene som finnes i Oslo. Folk i Oslo har landets rikeste natur, og det må bli gjort mer for å beskytte det. For eksempel, for at verdifulle naturtyper ikke skal gå tapt må flere registreringer bli gjort.