NOAs innspill til Oslo kommunes behovplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Dette innspillet er NOAs kommentarer til utformingen av behovsplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Behovsplanen skrives av Bymiljøetaten i samarbeid med Oslo og Omegn Friluftsråd (OOF), en paraplyorganisasjon som jobber med marka-, frilufts- og naturvernspørsmål med blant annet NOA som medlemsorganisasjon. Det er planlagt at behovsplanen legges ut på høring vår 2015 og at endelig plan vil være klar sommer 2015. Den vil gjelde 2016 – 2026.

I innspillet påpeker NOA at det er bygging av idrettsanlegg og fysisk tilrettelegging i naturen som blir prioritert. NOA argumenterer at slik utvikling vil ha konsekvenser for det viktige daglige friluftslivet, og at planen må i større grad ta hensyn til dette. Innspillet handler blant annet om at eventuelle nye anlegg må konsentreres, og ikke spres utover mange nærturområder som aktivitetssoner. Mer informasjon om forslaget om aktivitetssoner finnes i Grevlingen 04/2014. I innspillet er det også inkludert fire prinsipper som NOA mener bør følges i kartleggingen av nye anlegg.

Bevar friluftslivet i eventyrskogene i Oslomarka! Foto: NOA

Kilde Bymiljøetaten: http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/idrett_og_fritid/behovsplan/

Kilde OOF: http://www.markanytt.no/resources/ck/files/oof/Arsberetning_2013.pdf