NOAs innspill til revisjon av ny høyhusstrategi i Oslo

Oslo kommune ved Plan og bygningsetaten (PBE) har laget et forslag til ny høyhusstrategi i Oslo kommune. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) mener at PBEs forslag ikke ivaretar hensyn til folkehelse, sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft og anbefaler derfor at det ikke åpnes for en revisjon av den nåværende høyhusstrategien. 

Les mer:

Les hele vår uttalelse her

Oslo kommunes sider om høyhusstrategi finner du her