Noen fakta om jordvern i Bærum – Budstikka

skrevet av Finn Otto Kvillum, styremedlem Naturvernforbundet i Bærum

Når vi ser på jordvernet i Bærum de senere årene så kan dette neppe betegnes som godt. En rekke jordbruksarealer er blitt transformert til boligformål.

Les hele innlegget til Finn Otto Kvilum ved å åpne lenken her.