Noen jordlapper i Asker – publisert i Budstikka 7. august 2014

Budstikka publiserte et innspill skrevet av NiBs tidligere styremedlem Torbjørn Endal om verdien av dyrkbar jord.

Oppdatert 2014.08.15.