Nytt lokallag i Groruddalen

Vi gratulerer Naturvernforbundet i Groruddalen som avholdt oppstartsmøte 25.02.16! De skal jobbe med sykling, luftkvalitet, arrangere nærnaturturer og klimakafe. Nå har NOA lokallag i hele Oslo, og vi tror dette vil gi oss enda større gjennomslag for våre saker. Velkommen med på laget!

Torsdag 25.02 avholdt Naturvernforbundet i Groruddalen sitt oppstartsmøte. Det er mye å ta tak i i Groruddalen, og lokallaget gleder seg til å komme i gang å jobbe. «Dette har jeg ventet på i 10 år», sa en av deltakerne på møtet. Og nå er lokallaget endelig blitt virkelighet.

På programmet står klimakafé med ulike tema, turer både i Østmarka og Lillomarka, som omkranser Groruddalen. Lokallaget vil jobbe for å gjøre dalbunnen grønnere, og luften renere. Groruddalsavisen var tilstede på åpningsmøtet og skrev om lokallaget.

Vi ser frem til det videre arbeidet og ønsker Groruddalen velkommen med på laget!