Nytt naturkart: Fra Isdammen til hestejordene!

Her fins det mye spennende å se både av planter, geologi og kulturminner.

På Isdammen ble det skåret is til å lagre mat i gamle dager. På hestejordene har det nå kommet dyr på beite igjen etter ca. 50 års opphold. Eller kanskje du finner noen blåbær underveis?

Det nye naturkartet kan du laste ned her.