Nytt nummer av Grevlingen ute nå!

I år fyller verdens eldste miljøverndepartement 50 år. Jubileet er hovedtema i den nyeste utgaven av Grevlingen – holder 50-åringen den standarden vi må kunne forvente?

forside

8. mai 1972 ble Miljøverndepartementet, verdens første i sitt slag, opprettet (nå Klima- og miljødepartementet, KLD). I vårutgaven av  Grevlingen har vi samlet et knippe dyktige fagfolk som tar for seg historien til KLD, med et kritisk blikk på departementets og naturforvaltningens utvikling gjennom disse 50 årene.

Hans Christian Bugge, professor emeritus, har satt søkelyset på miljørettens utvikling. Tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet, Terje Kronen, tar oss med gjennom utviklingen av miljøforvaltningen fra innsiden. Professor emeritus Sigmund Hågvar skriver om respekten for naturens grunnleggende verdi og trusselen mot vår felles naturarv.  Gjermund Andresen trekker linjene fra visjonen forut for opprettelsen av Miljøverndepartementet til dagens virkelighet.

I Grevlingen finner du også aktivitetsoversikt, artikler fra våre lokallag, dikt, bokomtaler og mer. 

Denne utgaven kan leses her.
Alle numre av Grevlingen finner du her.