Om Naturvernforbundet i Lillestrøm

Lokallaget i Lillestrøm kommune ble stiftet i 2020 etter en sammenslåing av lagene i Fet og Skedsmo i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020.

Vi er et lokallag av Norges Naturvernforbund, landets eldste natur- og miljøorganisasjon, stiftet 1914. Vi er et aktivt lag med et engasjert styre. Virksomheten er både arrangementer og turer i nærområdet og politisk arbeid. Vi har årlige fugleturer, padleturer og fotturer, som alle annonseres i dagspressen og på nett. Det politiske arbeidet er særlig knyttet til Nitelva, Leira, ravineområder og kamp for grønne lunger.

Lokallaget har lang tradisjon for et variert turprogram gjennom året. Våre tradisjonelle «fuglesangturer» om våren har blitt svært populære. Padletur på Leira og fottur i ravinene er andre faste innslag. Det lokalpolitiske arbeidet er også viktig for oss. Vi bor i en region som for tiden opplever landets kanskje største utbyggingspress. Da er det viktig å fare varsomt fram og ikke glemme de grønne lungene i nærområdet. Vi oppfatter oss selv som naturens talspersoner og tror vi har noe å tilføre lokaldemokratiet. Du er hjertelig velkommen som medlem – på tur, på politisk stand eller som rent støttemedlem!

Årmelding for 2021

Aktivitetsplan for 2022

Årsmelding for 2020

Aktivitetsplan for 2021

Årsmelding for 2019

Aktivitetsplan for 2020

Årsmelding or 2018

Aktivitetsplan for 2019

Årsmelding for 2017

Protokoll fra årsmøtet 2018

Regnskap for 2017

Årsmelding for 2013

Årsmelding for 2014

Uttalelse til kommuneplan 2015