Om Naturvernforbundet Oslo sør

I Oslo sør har både Naturvernforbundet og Miljøagentene lokallag. Vi jobber for at Oslo skal bli en mer miljøvennlig by og har mange aktiviteter sammen.

Vi dekker bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand og jobber for at det skal bli lettere å ta miljøvennlige valg i hverdagen for de som bor i Oslo sør.

Bedre tilrettelegging for sykling er en av våre hovedsaker. Oslo sør trenger fler og tryggere sykkelveier. Det må tilrettelegges både for de som sykler til jobb og for sykling i nærområdene.

I tillegg ønsker vi å ta vare på naturverdiene i våre nærområder og vil arrangere turer hvor du kan oppleve naturgleden i Østmarka og ved fjorden.