Onsdagsforedrag på Frønsvollen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus inviterer til onsdagsforedrag på Frønsvollen to onsdager i juni. 13. juni holder Øystein Dahle foredraget «Fra cowboy-økonomi til romskipsøkonomi». 20, juni holder Gjermund Andersen foredraget «Skogbruk og friluftsliv: utfordringer for den nye markaloven»

Onsdagsforedragene begynner kl 19:00 begge dager.

Øystein Dahle er styreleder i WorldWatch Institute og tidligere styreleder i Den norske turistforening.
Gjermund Andersen er daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Foredragene er åpne for alle interesserte. Velkommen!