Onsdagsforedrag på Vøienvolden

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus inviterer til onsdagsforedrag i organisasjonens lokaler på Vøienvolden utover høsten. Onsdag 31.10. (NB: ikke 24.10 som tidligere annonsert) vil Rune Aanderaa, SABIMA, snakke: «Ikke bare klima – Norges ansvar for å stanse tapet av biologisk mangfold før 2010. Rødlister, svartelister, verneplaner…»

Høstens program ser derfor slik ut, følg med på www.noa.no for oppdateringer:

Onsdag 31.10.: Rune Aanderaa, SABIMA: ”Ikke bare klima – Norges ansvar for å stanse tapet av biologisk mangfold før 2010. Rødlister, svartelister, verneplaner…»

Onsdag 7.11.: Professor Karl Georg Høyer, HiO: ”Svikter miljøorganisasjonene? Hvordan fyller de sine roller?”

Foredragene starter kl 1830. På møtet serverer vi kaffe/te og vafler/sveler og lar ”hatten gå” til dekning av utgiftene.

Sted: Vøienvolden gård, vognskjulet.
Adr: Maridalsveien 120, Sagene Ankomst med buss 20, 34 eller 54