Onsdagsforum: Bli kjent med forvaltningen av vann og vassdrag

En onsdag i måneden arrangerer NOA Onsdagsforum der ulike frilufts- og naturvernspørsmål.


Begrepet Vassdragsforvaltning er beskrevet i Vannressursloven. NOA mener blant annet:
– Ved sanering av avløpsnett skal lukkede bekker åpnes.
– Alle bekker skal ha en minste vannføring.
– Langs bredden skal det være et vegetasjonsbelte.
Svakheter og lyspunkter angående lovverket, forvaltnings-ansvaret og myndighetskontroll vil bli belyst og diskutert.

Innledere: Bo Wingård og John Tibballs fra Lysakervassdragets Venner

Les Naturvernforbundets artikkel om behandling av vann og vassdrag etter Vannressursloven

VA-JUS fra Norsk Vann har en oversikt over lover, forskrifter og veiledere som gjelder for vann og vassdrag.

NOAs naturkart langs Lysakerelvas øverste del (5Mb).