Onsdagsforum – NOAs syn på kulturlandskapet

Hvordan så Norge ut før? Over 100 år gamle landskapsfotografier gir oss kunnskap om endringene i det norske kulturlandskapet.

Innleder: Oskar Puschmann

Oskar Puschmann er en norsk landskapsgeograf og fotograf. Han har siden1994 arbeidet ved Norsk institutt for skog og landskap og gjort en rekke refotograferinger basert på eldre landskapsfotografier av Axel Lindahl og Anders Beer Wilse.

Sammen med kolleger ved Skog og landskap og Norsk folkemuseum relanserete Puschmann nettstedet Tilbakeblikk.no der instituttets egne landskapsbilder blir presentert sammen med bildene til  Axel Lindahl og Anders Beer Wilse.

Både Lindahl og Wilse reiste mye rundt i Norge på 1800- og 1900-tallet og fotograferte norske natur- og kulturlandskap. En del av disse motivene har vi oppsøkt og gjengfotografert.

I vårt arbeid med kartlegging og overvåking av landskapet ser vi et behov for å visualisere de endringer som skjer i det norske landskap generelt, og jordbrukslandskapet spesielt. Bruk av bilder er en effektiv måte for å vise ulike utviklinger.

Både for lokalbefolkningen der bildene er tatt og for norske og utenlandske turister er dette interessant. Samtidig er dette viktig stoff for landskapsforvaltere og forskere i andre land som også er opptatt av å dokumentere endringer i kulturlandskapet. På onsdagsforumet vil Oskar Puschmann presentere gamle og nye bilder av fire plasser i Marka. Innlegget vil forhåpentlig ende opp med en diskusjon som kan legge grunnlaget for «NOAs syn på kulturlandskapet.

Se også:

http://www.skogoglandskap.no/artikler/2007/tilbakeblikk