Oppdatert terminliste

Her finner du en kalender for aktiviteter i NOA 2010. Se gjennom kalenderen og merk deg viktige datoer.

Mai 11. Vandring: Biologisk mangfold i byen, med Ljanselva som eksempel. Ida Hvoslef fra Oslo Elveforum tar oss med på vandring og forteller hvorfor bevaring av elver i byer er viktig for det biologiske mangfoldet. Oppmøte på Skullerudstua kl 17.00. Der er stor parkeringsplass og buss 70, 70 og 76 samt T-bane går til Skullerud. Turen tar ca 2 timer og avsluttes ved Hauketo der man kan ta buss 79 tilbake til Skullerud, eller buss/tog til sentrum. Ta med nistepakke og drikke samt godt fottøy.

19. Møte i Markagruppa. Oppfølging/rapportering av felt- og prosjektarbeid. Vøienvolden kl 1800

26. Onsdagsforum. Tema: Bevaring av naturmangfold – hva er de største utfordringene? Med professor Sigmund Hågvar, UMB. Vøienvolden kl 1900

29. Dagsseminar om bruk av miljøinformasjonsloven. Del 1 av seminarserie om naturvernets viktigste lover. Frønsvollen kl 11 – 16. Påmelding til noa(a)noa.no innen 25. mai.

30. ”Sidesprang” ved Store Åklungen, fra kl 1200. Vi tilbyr publikum en annerledes opplevelse i eventyrskogene på veien hjem fra Marka.

31. Introduksjon til årets Markaregistreringer. Vøienvolden kl 1800

Juni 1. Vandring. Biologisk mangfold på Osloøyene ved Kristina Bjureke fra Naturhistorisk museum. Oppmøte på Hovedøya kl 16.10. Vi ser på mangfoldet på Hovedøya og deretter Gressholmen. Avslutning på Gressholmen Kro for de som vil.

6. Sommeråpning på Frønsvollen. Dyrene kommer på beite, foredrag om birøkt med mer.

9. Styremøte i NOA

9. Onsdagsforum Frønsvollen kl 1830. «Løsninger på klimautfordringer2, ved Jørgen Randers.

16. Introduksjonsmøte for registrering av gamle gårdsveier i Nordmarka. Vøienvolden kl 1800. Kontaktpersoner: Jens Gram (92028313)/Sigmund Skeie (41645521)

17. Sommerfest på Frønsvollen. Ta med grillmat og drikke og nyt den lyse sommernatten på tunet på Frønsvollen, i lag med hyggelige og inspirerende naturvernere.

August 22. Vandring: Biologisk mangfold i kulturlandskapet, Hanne Sickel.

28.-29. Dagsseminar om Naturmangfoldloven. Del 2 av seminarserie om naturvernets viktigste lover. Oslo Vandrerhjem, Haraldsheim. Påmelding til NOA noa@noa.no innen 13. august.

September 17. -19. Vandring: Biologisk mangfold i skog, ved Finnerudseter- Turleder Gjermund Andersen, NOA. Påmelding til gjermund(a)noa.no.

Ønsker du tilsendt nyhetssbrevet ”NOAs ARK” for oppdatert informasjon, send oss din e-postadresse.