Opplev kulturlandskapets spennende mangfold

Blomsterenger, slåtteland, åkerholmer og grøftekanter. Kulturlandskapet er et eldorado for en lang rekke arter. Søndag 22. august kan du bli med NOA på tur til Rausjøgrenda i Østmarka for å oppleve dette verdifulle mangfoldet.

1/3 av artene på den norske rødlista over truete arter hører hjemme i kulturlandskapet. Truslene følger av storskala industrijordbruk og bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler.

Men det finnes fortsatt mange verdifulle oaser. Søndag 22. august vil Hanne Sickel fra Bioforsk, som har registrert alt kulturlandskapet i Oslos kommuneskoger, bli med oss til Rausjøgrenda i Østmarka for å fortelle og vise oss stedets godbiter.

Buss 501 (Enebakk) går fra Oslo Bussterminal 09.50 og er fremme på Nordliveien holdeplass (ved Fjell) kl. 10.16. Folk som kommer med bil kan parkere 3,5 km lenger inn ved Bysetermosen kl. 10.45. Derfra kan vi forhåpentligvis transportere folk helt inn til Rausjø med en bil. Det er bom på Bysetermosen og man trenger kjøretillatelse for å kjøre helt inn. Det er 3,5 km fra P-plassen på Bysetermosen og inn til Rausjøgrenda. Det går buss tilbake fra Nordliveien kl. 15.06 og kl. 17.06.

Ta med matpakke og drikke, samt klær etter været. Godt fottøy er alltid lurt på høsten.

VELKOMMEN!