Opplev Tanumplatået

Adkomst: Parkering ved Tanum kirke i Bærum

Tanumplatået er blant de mest verneverdige kulturlandskaper i landet. Platået har noe av landets beste jord og gunstig klima for korn, frukt og grønnsaker. På en dagstur kan du oppleve en tidsreise fra, bronsealder og til nåtid. Tanum romanske middelalderkirke, ferdig ca. 1145 er sentral og var sentrum i et veisystem og er omgitt av gravhauger. Her mange naturkvaliteter. Nærmest er naturreservatene Ringiåsen og Trollmyr. Bak ligger Ramsåsen naturreservat med Hornimarka med mange rødlistearter og kulturminner.

Vi starter turen ved Tanum kirke og går turveien vestover der vi passerer to kalkovner. Den nærmeste ga brent kalk til muring av Tanum kirke. Vi går gjennom praktfulle Ringi gård som høyeste punkt. På begge sider bølger kornåkrene. Utsikten er storslått både sydover og nordover mot Ståvivannet som ligger som en oase midt på platået.

Vi tar stien opp på Ringiåsen gjennom Oslo og Akershus største forekomst av varmekjær kildeløvskog og nytt naturreservat. Ved toppen er det fururabber, bålplass og gapahuk. Her er flott utsikt østover mot Tanumplatået og Ståvivannet og vestover mot Ramsåsen.

Vi følger lettgått sti nordover forbi Jordbru på høydedraget over Kuåsen, med utsikt ned i Ursdalen mot Persbråten og går videre bortover idylliske Svartoråsen med blåbærfuruskog og løvskog med store trær i åssiden i øst. Utsikt mot Risfjellet i vest og mot nordenden av Tanumplatået, Jaren, i øst.

Ved den fredede og godt vedlikeholdte Skuibakken, som i sin tid var verdens største hoppbakke, tar vi Gamle Tanum kirkeveier tilbake. Den går over overgangen i bunn av Skuibakken opp til Gml Jarenvei som er fredet og følger denne.  Ståvivannet i vest ligger i kanten av Markagrensen. Vannet har mange fuglearter på besøk og og har en idyllisk sti i nordvest med uberørte naturkvaliteter på vestsiden.

Når du kommer til Butterudveien, kan du velge å følge denne opp på kulturlandskapet igjen eller ta Tanumveien opp til Tanum kirke.