Oppstart planarbeid Godthaab Arkivsak ID 21/9622

Naturvernforbundet i Bærum ber om at hele området som er registrert som naturtypen frisk kalkedelløvskog reguleres som grønnstruktur-naturområde. Les innspillet her.