Oslo som grønn by – hva med Marka og de grønne lungene når byen vokser og fortettes?

Oslo er i sterk vekst. 200 000 nye innbyggere er ventet i løpet av de neste 20 årene. Hvor og hvordan skal disse bo? Hvordan ivareta de miljøkvalitetene som kjennetegner Oslo i dag? Hvilke visjoner har ledende politikere for byen? Ordførerkandidatene Rune Gerhardsen (AP) og Carl I. Hagen (FrP) møtes til diskusjon på Litteraturhuset 22.juni kl.18.30, møterom Nedjma. Møteleder: professor Sigmund Hågvar (UMB).

Oslos ordførerkandidater Rune Gerhardsen og Carl I. Hagen møtes til duell over spørsmål knyttet til utfordringer rundt forventet befolkningsvekst og denne vekstens press på de miljøkvaliteter som kjennetegner dagens Oslo. Aktuelle spørsmål som søkes avklart er:

OMKAMP OM MARKALOVEN? ER MARKA FORTSATT I FARE?

– Vil Carl I. Hagen oppheve markaloven og gå inn for utbygging i marka?

– Vil Rune Gerhardsen åpne for utbygging av større idrettsanlegg i marka?

– Er både Carl I. Hagen og Rune Gerhardsen en trussel mot vern av markas særegne kvaliteter?

– Hva betyr friluftsliv og naturopplevelse for vår helse?

FORTETTING MED GRØNN KVALITET

– Hvordan opprettholde Oslo som grønn by?

– Bør det stilles krav til antall, størrelse, avstand fra bolig og kvalitet på grønne lunger?

– «Fortetting med kvalitet» – Hva er «kvalitet» – for hvem?

– Grenser for vekst – hvilke kvaliteter gir vi ikke slipp på?

– Hva gjør vi for å unngå å bli kvalt av biltrafikk?

Skal de som allerede bor i byen ha et ord med i laget, eller er vekst en selvdrivende prosess og et overordnet mål? Hvordan bevare og utvikle byens kvalitet for de som bor der?