Paneldebatt: Bytrær, verdi – viktighet – vern

De mest kunnskapsrike organisasjoner vedrørende trær i byen inviterer til en debatt om trærs verdi for bymennesket, byens landskap , mangfoldet og naturens funksjoner eller økosystemstjenester, som er helt nødvendig for å opprettholde livet i byen.