Planlagt boligbygging i Neslia 1 og Nesveien 11

Bærum Elveforum har sendt et brev til Neslia Utvikling AS og Alliance Arkitekter, med kopi til Bærum kommune angående denne boligbyggingen i umiddelbar nærhet til Øverlandselva. Naturvernforbundet i Bærum støtter dette brevet, som kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2016.01.24.