Powerpoint-presentasjon om naturmangfold

I Naturmangfoldåret 2010 ønsket Naturvernforbundet i Bærum (NiB) å presentere temaet ”naturmangfold” for lokalpolitikerne, kommuneadministrasjonen, egne medlemmer og befolkningen i sin alminnelighet. NiB fikk derfor utarbeidet en powerpoint-presentasjon med tittelen:

Mangfold, tilpasning og livskraft i en omskiftelig verden.”

Presentasjonen er tilgjengelig for alle uansett forkunnskaper og viser på en enkel måte hva begrepet naturmangfold innebærer og hva som er de største truslene mot naturmangfoldet. Den er selvforklarende og kan vises uten kommentarer.

Presentasjonen er til fri benyttelse av NiB og lokallagene under NOA.  Interesserte kan få den i PDF-format ved henvendelse til NiB.

Oppdatert 2011.03.04.