Ravinetur i Romerike landskapsvernområde

Tur med fuglesang og fin vårblomstring!

Naturvernforbundet i Nannestad/Gjerdrum arrangerer tur i nordvestre delen av Romerike landskapsvernområde torsdag 14. mai.  Frammøte kl 13.00 på parkeringsplassen rett inn for rundkjøringa til Scandic Hotel ved rv 35/E 16 ved Gardermoen.  Ettersom det foregår asfaltering på den vestre rullebanen i sommer, håper vi på en tur med lite flystøy, mye fuglesang og fin vårblomstring på ei tid da bladene på trærne ennå skygger lite nede i ravinene.  Alle er velkomne til en 3-4 timers tur.