Ravnkollen, Røverkollen, Aurevann

Av Frode Hansen, Lillomarkas venner

Transport: T-bane, buss eller bil til Grorud.

Fra T-banen går vi opp til bussholdeplassen, videre langs Romsåsveien til vi møter på et skilt for blåmerket sti mot Ravnkollen. Stien går langs ryggen av Ravnkollen hvor vi kan nyte utsikten over Oslo og Oslofjorden. Som kjent ble kampen mot utbygging av Ravnkollen i 2015 vunnet etter stor innsats av befolkning og organisasjoner. Da er det svært tilfredsstillende å vite at den nordre delen av Ravnkollen i dag er innlemmet i et utvidet Røverkollen naturreservat.

På veien oppover stien stiger vi inn i dette kommende naturreservatet. Vi avslutter Ravnkollen ved Romsås kirke og går videre oppover mot Røverkollen langs blåmerket sti. Vi kommer til veien som går opp til tårnet på Røverkollen, men fortsetter blåstien etter bare noen meter langs veien. Her får vi oppleve gravrøysene fra bronsealderen, og en enda videre utsikt enn fra Ravnkollen.

Ved et stiskille velger vi stien til venstre og krysser veien. Herfra går vi nedover til sørenden av Romstjern og inn i Slattumsrøa naturreservat. Vi følger stien på vestsiden av Romstjern. Ved nordvestre hjørne av vannet kan vi velge å ta en avstikker til det lille idylliske vannet Lusevasan, f.eks. langs bekken ned til Romstjern, men vår tur går videre opp langs blåstien. Den går videre i retning hyttebebyggelsen Dalbekk, men vi velger å ta av til venstre mot Nordre Aurevannsputt et kort stykke inne i et gammelt hogstfelt. Dette er et idyllisk tjern med fine rasteplasser. Underveis har vi forlatt Slattumsrøa naturreservat.

Nå har vi kommet til det nordligste punktet på turen vår. Herfra går vi tilbake til utgangspunktet, men langs en helt annen rute. Vi beveger oss mellom nordre og søndre Aurevannsputt. Det går en liten sti fra nordenden av søndre putt, men her er det en kort passasje over ei lita myr; det er trolig enklest å komme seg over i nordenden av myra. Hvis man ikke liker å bli våt på føttene, bør man vurdere hva slags fottøy som velges for turen.

Etter myra går vi opp en liten sti som fortsetter i høyden langs vestsiden av Aurevann. Vi kommer inn på blåmerket sti som kommer fra Lilloseterveien rett sør for Lilloseter. Vi foretrekker å gå over nærmeste demning og forsere nærmeste odde, enten over eller langs vannkanten. Derfra går vi en liten sti til høyre før utløpet fra Aurevann og følger denne gjennom et idyllisk område langs bekken ned til Breisjøen. Herfra følger vi veien et stykke østover og videre veien til høyre ned mot Ammerudveien. Vi passerer etter hvert Huken pukkverk på venstre hånd som fra 2019 er en saga blott etter en intens kamp som har pågått siden 2005.

Det siste stykket går gjennom et idyllisk stykke natur langs Alnaelva, og kommer etterhvert tilbake til utgangspunktet, Grorud T-banestasjon.