Reddet almetre i Fredrik Stangsgate, Frogner

Magnus Reitan (Rema arving) og Petter Stordalen (Choice-kjeden) ville felle et eldre almetre i Fredrik Stangs gate. Protester fra naboer, naturvernere og lokalpolitikere har ført fram og treet er reddet. Plan- og bygningsetaten har gitt avslag på felling av treet. Naturvernforbundet i Oslo Vest har engasjert seg i saken over lenger tid med bl.a. protestbrev og merknader til Plan- og bygningsetaten.