Ressursside for naturmangfoldet i Nordre Follo

Her finner du lenker til rapporter og ressurser som er nyttige for å holde seg oppdatert på natur- og miljøvern i vår kommune. Har du tips til flere lenker og rapporter, send dem gjerne til nordrefollo@naturvernforbundet.no

Biologisk mangfold

Temaside om naturvern i Nordre Follo (herunder naturmangfold, verneområdet og fremmede arter)

Biologisk mangfold i Oppegård kommune, Harald Bratli (2005)

Biologisk mangfold Oppegård, supplerende kartlegging (2007/2008)

Biologiske verdier i Gjersjølia (2006)

Verneområder i Follo

Verneområder i Follo (brosjyre)

Follorådets regionale føringer

Follobanen

Jernbaneverkets utredning om Bryndiagonalen – godsforbindelse Sørkorridoren

Turforslag i Oppegård og Follo

Nordre Follo Turlag – DNT

Toppturer i Follo 

Eventyrskogene i Follomarka

Vann og is

Pura.no (Follo/Oslo)

Iskart fra NVE

Andre organisasjoner og nettsteder

Follo sopp- og nyttevekstforening

Framtiden i våre hender

Kulturverk – Magasin for natur og kultur

Treets venner

Ut i naturen (NRK nett-tv)

Artsdatabanken – Kunnskapsbank for naturmangfold

Artsoservasjoner – rapportsystem for arter i Norge

Norsk Ornitologisk Forening 

Norsk Ornitologisk Foreing, avd. Oslo og Akershus

Norsk Botanisk Forening

Norsk Zoologisk Forening

Foreningen Våre Rovdyr

Rovdata – Nasjonal leverandør av bestandstall

Sabima

WWF

Norsk institutt for naturforskning

Biofokus