Rundtur i Østmarka

Av Espen Bratlie, Fotograf

Turen går hovedsakelig på sti, men starter og slutter med asfalt og vei. 
T-banen til Bogerud, (linje 3 Mortensrud) er letteste adkomst. Rundturen er ca. 11 km lang og tar om lag 3 timer. Beregn gjerne lenger tid.
Underveis er det mange kulturminner, historikk og muligheter for flere avstikkere. Den er ikke krevende, og egner seg på barmark.

Fra T-banestasjonen, gå til venstre et par hundre meter ned Ringveien, inn veien Rustadsaga og gjennom bommen. Følg skogsbilveien forbi Rustadsaga markastue og ruinene etter husmannsplassen Katisa. Hele tiden med Nøklevann på venstre side. Videre rett fram i første kryss til Ødegården. Gammel husmannsplass det også, men her bor det fortsatt folk.

Litt opp i bakken mot Høyås tar en blåmerket sti av. Vi passerer en stor flyttblokk. Bjønnsteinen blir den kalt. Historien sier at den berget livet til en mann som ble forfulgt av bjørn. Så kommer vi opp til Ødegårdsmåsen. Her ble det drevet torvuttak fra 1930 til omkring 1940. Våren 2019 begynte Bymiljøetaten restaureringsarbeidet av myra, men det vil ta 15-20 år før Ødegårdsmåsan er inntakt.

Stien møter skogsbilveien fra Høyås, men den tar raskt av igjen ned til Langvann. Her gikk Plankeveien som ble brukt på 1700- og 1800-tallet til vintertransport av planker fra sagbrukene i Enebakk til Christiania. 
Stien går så opp til høyre (skilt Sandbakken) og videre i flott terreng øst for Sotåsen. Flere trær av lerk her. Ta gjerne en avstikker opp på åsen med utsikt mot Langvann. Lenger syd møter stien den 12 mil lange Flyktningeruta som ble brukt under annen verdenskrig til Sverige. Ta til høyre i stikrysset og Flyktningeruta vil følge oss helt til mål.

Stien svinger videre i retning Langvann og på solide planker langs skiløypa. I dette området ved Langvannsbrenninga startet den store skogbrannen i 1889. Spinneren Friluftslivsområde ligger her syd for vår trasé.

Ut av skogen møter vi skogsbilveien fra Grønmo. Stien går med en gang til høyre. Ta en avtikker til Milorghula. Et skilt viser vei. Så blir det bratt og kupert. Skikkelig Østmarkaterreng! Steintrapper og kjetting hjelper oss opp. Vi passerer Smalvann og Østmarkskapellet hvor kaffe og vafler serveres i helgene. 
Rundvann rundes på nordsiden med muligheter for et bad. Stien videre er en av Østmarkas mest brukte. Bred og slitt, mange røtter og stedvis på blankskurt fjell. Følg skilt som viser retningen til Rustadsaga.

Vinterløypa kommer inn på blåmerka sti. En variant er å gå parallelt med hovedstien, gjennom lyng og langs myrer. Terrenget heller mot vest og vi ser bebyggelse i det fjerne. Vi ender øverst i Fjeldstadbakken. En alpinbakke som ble tatt i bruk på 1940-tallet og lagt ned i 1990. Fortsatt står rester etter jernkontruksjoner og lyktestolper.

Vi går ned stien på høyre side, møter skogsbilveien og lysløypa mot venstre. I krysset ved plassen Hullet kan vi velge til høyre mot Rustadsaga og tilbake til start, men vi ender vår rundtur ned bakken til venstre forbi Skullerudstua og bort til Skullerud T-banestasjon, også det på linje 3.