Rundtur i reservatet på Nesøya – er utsatt

Styret skal ha befaring i Nesøytjern naturreservat for å gjøre oss kjent med reservatet, området rundt og ev. problemer med fremmede arter. Medlemmer som har lyst til å bli med kan sende en e-post til asker(a)noa.no