Rydding av eng ved Sandbukta på Brønnøya

Oppmøte ved Sandbukta fra kl 18. Mulig parkering ved Søndre vei på Nesøya (betaling). 10 min gange til sveiveferge. Gå opp trappa etter fergen, og til høyre i første kryss, 5 min til Sandbukta. 

Området er i utkanten av strandsonen, og er kartlagt for å ha en rik forekomst av spesielle planter. Ved riktig skjøtsel kan dette området utvides.

Vi skal fjerne oppslag av kratt og rydde bort kvist og kvas. Ta med grenklipper eller eller en enkel håndsaks. Vi har også med noe utstyr og forfriskninger.

OBS: Avlyses ved vedvarende regn!

Kontakt: Jan 98299667