Samferdsel på skinner eller svevestøv over regionen?

Transportsektoren står for over 60 prosent av klimagassutslippene i Oslo og Akershus. I tillegg bidrar transport til andre store miljøproblemer, som luftforurensing og støy og nedbygging av naturmangfold. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) utfordrer partiene til debatt om miljøutfordringene ved samferdsel onsdag 26. august kl 18.

NOA mener at vi ikke kommer utenom tiltak som begrenser veitrafikkmengden, særlig mellom Akershus og Oslo. Det er nødvendig både for å få et bedre miljø for innbyggerne i Oslo og Akershus, for å sikre naturverdiene og for å redusere klimagassutslipp. Kommunenes areal- og transportpolitikk og Oslopakke 3 må innrettes slik at lokale, nasjonale og globale miljømål og miljøforpliktelser blir innfridd.

Hva mener partiene? Hvordan vil de sette inn ressursene de neste fire årene?

Sentrale politikere fra Oslo og Akershus stiller til debatten. Alle partier er invitert og blant annet kommer:

  • Ola Elvestuen – V Oslo
  • Nils Åge Jegstad – H Akershus
  • Truls Wickstrøm – Ap Oslo
  • Lars Salvesen – KrF Akershus
  • Akthar Chaudry – SV Oslo
  • Elin Volder Rutle – Rødt Oslo

NOA vil etterlyse konkrete svar: Om fremkommelighet, om kollektivtilbud i hele regionen, om sykkelveier og trygghet for myke trafikanter.

Det blir innlegg fra partiene før det åpnes for spørsmål fra publikum.

Debatten gjennomføres i Miljøhuset i Grensen 9B, Oslo sentrum (se kart)

Velkommen!